• Kuo daugiau dalyvių, procesų - tuo daugiau chaoso. Išgryninkime kas yra svarbiausia, atraskime būdus ir priemones kaip tai keisti. Supervizija, mediacija (ne teisinė). Dėl trukmės ir kainos tariamės kiekvienu konkrečiu atveju. 
  • Valstybės vadovams, valstybės įstatymų kūrėjams, karjeros valstybės tarnautojams: esamos veiklos analizė, tikslų ir uždavinių suvokimas, būdų ir priemonių  esminiams uždaviniams įgyvendinti suradimas ir t.t. Dėl trukmės ir kainos tariamės kiekvienu konkrečiu atveju.