Gyvenimo ABC, tai galimybė sąmoningai pamatyti savo sukurtą gyvenimą - kodėl trūksta laimės, kame ji, kaip ją pasiekti ir leisti sau būti laimingu. Jūsų tikslas A, darote B, gaunasi… kažkas. Kaip gyventi, kad A+B+C=Laimė. Kartu pažvelgsime tiesiai į Jūsų situaciją ir spręsime ją integruojant visus Jūsų gyvenimo aspektus: intelektualinį, emocinį, materinį, dvasinį bei fizinį.

Nuo 2007 m. studijos pas filosofinės psichologijos mokslų daktarą Aleksejų Vovk (Sankt Peterburgas) mokslai vyksta nuolat. Praeita 18 sesijų. Individualios bazinės egzistencinės filosofijos studijos, praktinis realizavimas asmeniniame gyvenime, virÅ¡ dvideÅ¡imt metų įvairių verslų organizavimo patirtis ir t.t. Tai keli Å¡trichai apie mano gyvenimą, kurie padėjo iÅ¡silaisvinti, suvokti esminius gyvenimo dėsnius ir save. Analitinis, loginis mąstymas, intuicija, gebėjimas matyti visumos - situacijos vienovę, iÅ¡mintis, realybė ir jų integracija, patirtis, pagarba ir atjauta žmogui, gamtai. Dabar dalinuosi visa kuo su Jumis ir kviečiu tapti laimingu žmogumi.

Su pagarba,
Lolita Klikūnaitė

8 614 64048